ALA (CALA) Emerging Leader Program Award

This is an ALA Award. See http://www.ala.org/awardsgrants/emerging-leaders-program for more details. This list includes CALA members who received the award.

Recipients

2016

 • Xiaojie Duan
 • Jennifer Zhao

2015

 • Xiaoyu Duan
 • Ximin Mi

2014

 • Raymond Pun
 • Samuel Suber

2013

 • Wei Cen
 • Emily Chan

2012

 • Christopher Kyauk
 • Yuan Li

2011

 • Bonnie Fong
 • Min Tong

2010

 • Ning Zou
 • Mingyan Li

2009

 • Shu-Hua Liu
 • Jian Xiong

2008

 • Wing Yee Vincci Kwong
 • Darcell Little
 • Ying Zhong

2007

 • Anchi Hoh
 • Yu Su

CALA is a 501(c)3 non-profit organization (website: https://cala-web.org)

Copyright © 2008-2023 CALA. All Rights Reserved.

Powered by Wild Apricot Membership Software