Skip to main content

CALA Board of Directors (2022-2023)

Executive Committee

 • Ray Pun President, 2022-2023
 • Michael Bailou Huang Executive Director, 2022-2025
 • Vincci Kwong Vice-President/President-Elect, 2023-2024
 • Ying Liao Treasurer, 2022-2024
 • Wenli Gao Immediate Past President, 2021-2022
 • Guoying Liu Incoming Vice-President/President-Elect, 2024-2025

At-Large Board of Directors (2020-2023)

 • Leping He
 • Yan He
 • Amy Jiang
 • Mingyan Li
 • Le Yang

At-Large Board of Directors (2021-2024)

 • Ying Zhang
 • Michael Bailou Huang
 • Katherina Lee
 • Lei Jin
 • Xiaoyu Duan

At-Large Board of Directors (2022-2025)

 • Lian Ruan
 • Meng Qu
 • Feng-Ru Sheu
 • Anthony Chow
 • Yang Zeng

Chapter Presidents (2022-2023)

 • Yi Liang NCA
 • Hong Cheng SCA
 • Yanhong Wang GMA
 • Meng Qu MW
 • Cindy Li NE
 • Jia He SE
 • Fen Lu SW
 • Qing Zou Canada
 • Katherina Lee Asia-Pacific (AP) Chapter