Skip to main content

CALA Board of Directors (2021-2022)

Executive Committee

 • Wenli Gao President, 2021-2022
 • Lian Ruan Executive Director, 2019-2022
 • Ray Pun Vice-President/President-Elect, 2022-2023
 • Suzhen Chen Treasurer, 2020-2022
 • Hong Yao Immediate Past President, 2020-2021
 • Vincci Kwong Incoming Vice-President/President-Elect, 2023-2024

At-Large Board of Directors (2019-2022)

 • Ying Liao
 • Jianye He
 • Hong Miao
 • Vincci Kwong
 • Xiaocan Wang

At-Large Board of Directors (2020-2023)

 • Leping He
 • Yan He
 • Amy Jiang
 • Mingyan Li
 • Le Yang

At-Large Board of Directors (2021-2024)

 • Ying Zhang
 • Michael Huang
 • Katherine Lee
 • Lei Jin
 • Xiaoyu Duan

Chapter Presidents (2021-2022)

 • Yi Liang NCA
 • Joy Wang SCA
 • Andrew Lee GMA
 • Anlin Yang MW
 • Alvina Yang NE
 • Xiying Mi SE
 • Hui-Fen Chang SW
 • Haiyun Cao Canada