Skip to main content

CALA Board of Directors (2020-2021)

Executive Committee

 • Hong Yao President, 2020-2021
 • Lian Ruan Executive Director, 2019-2022
 • Wenli Gao Vice-President/President-Elect, 2021-2022
 • Suzhen Chen Treasurer, 2020-2022
 • Fu Zhuo Immediate Past President, 2019-2020
 • Ray Pun Incoming Vice-President/President-Elect, 2022-2023

At-Large Board of Directors (2018-2021)

 • Qi Chen
 • Michael Huang
 • Yuan Li
 • Guoying(Grace) Liu
 • Minhao Jiang

At-Large Board of Directors (2019-2022)

 • Ying Liao
 • Jianye He
 • Hong Miao
 • Vincci Kwong
 • Xiaocan Wang

At-Large Board of Directors (2020-2023)

 • Leping He
 • Yan He
 • Amy Jiang
 • Mingyan Li
 • Le Yang

Chapter Presidents (2020-2021)

 • Renee Bu NCA
 • Wen Wen Zhang SCA
 • Andrew Lee GMA
 • Liangyu Fu MW
 • Jennie Pu NE
 • Jianying Shou SE
 • Anna Xiong SW
 • Lei Jin Canada