Skip to main content

CALA Board of Directors (2019-2020)

Executive Committee

 • Fu Zhuo President, 2019-2020
 • Lian Ruan Executive Director, 2019-2022
 • Hong Yao Vice-President/President-Elect, 2020-2021
 • Ying Liao Treasurer, 2018-2020
 • Ying Zhang Immediate Past President, 2018-2019
 • Wenli Gao Incoming Vice-President/President-Elect, 2021-2022

At-Large Board of Directors (2017-2020)

 • Leping He
 • Weiling Liu
 • Ping Fu
 • Ray Pun
 • Min Tong

At-Large Board of Directors (2018-2021)

 • Qi Chen
 • Michael Huang
 • Yuan Li
 • Guoying(Grace) Liu
 • Minhao Jiang

At-Large Board of Directors (2019-2022)

 • Suzhen Chen
 • Jianye He
 • Hong Miao
 • Vincci Kwong
 • Xiaocan Wang

Chapter Presidents (2019-2020)

 • Ray Pun NCA
 • Kuei Chiu SCA
 • Andrew Yanqing Lee GMA
 • Minhao Jiang MW
 • Yuan Li NE
 • Jie He SE
 • Jingshan Xiao SW
 • Guoying(Grace) Liu Canada