Skip to main content

CALA Committees (2022-2023)

Assessment and Evaluation Committee

 • Chair: Jia Mi
 • Xiaoyin Zhang
 • Yanhong Wang
 • Yuzhou Bai

Constitution and Bylaws Committee & Handbook Subcommittee

 • Chair: Lei Jin
 • Liya Deng
 • Xiping Liu

Conference Program Committee & Local Arrangement

 • Co-Chair: Ray Pun
 • Co-Chair: Vincci Kwong
 • Crystal Chen

Election Committee

 • Chair: Michael Bailou Huang
 • Shuyi Liu
 • Jie Huang
 • Yifan Huang
 • Ya Wang
 • Hong Li

International Relations Committee

 • Chair: Qinghua Xu
 • Tianji Jiang
 • Jie Huang
 • Katherina Lee

Mentorship Program Committee

 • Co-Chair: Ning Zou
 • Co-Chair: Min Tong
 • Christine Tina Wei
 • Alvina Lai

Membership Committee

 • Co-Chair: Grace Liu
 • Co-Chair: Edward Junhao Lim
 • Jingjing Wu
 • Fei Xue

Nominating Committee

 • Chair: Wenli Gao
 • NCA: Yi Liang
 • SCA: Joy Wang
 • GMA: Andrew Yanqing Lee
 • MW: Anlin Yang
 • NE: Alvina Lai
 • SE: Xiying Mi
 • SW: Hui-Fen Chang
 • Canada: Haiyun Cao

Public Relations/Fundraising Committee

 • Chair: Weiling Liu
 • Jingjing Wu

Web Committee

 • Chair: Yifan Huang
 • Rui Ge
 • Weiling Liu
 • Meng Qu

CALA Awards Committee & Subcommittees

Awards Committee

 • Co-Chair: Lei Jin
 • Co-Chair: Feng-Ru Sheu

CALA Annual Best Book Award Subcommittee

 • Chair: Jen Woo
 • Sai Deng
 • Wei Zhang

Best Service Awards Subcommittee

 • Co-Chair: Feng-Ru Sheu
 • Co-Chair: Lei Jin
 • Ven Basco

Best Research Awards Subcommittee

Jing Liao Award for the Best Research &Sheila Suen Lai Research Grant Award

 • Chair: Grace Liu
 • Li Yang
 • Suzhen Chen

Sally C. Tseng’s Professional Development Grant Subcommittee

 • Co-Chair: Ying Xu
 • Co-Chair: Liana Zhou
 • Esther Lee
 • Denise Kwan
 • Jingshan Xiao

Scholarship Subcommittee

Sheila Suen Lai Scholarship of Library & Information Science; CALA Scholarship of Library & Information Science; Huang Tso-ping and Wu Yao-yu Scholarship Memorial Fund; Lisa Zhao Scholarship Fund Current Students & New Librarians

 • Chair: Angel Tang
 • Tiffany Cheung
 • Alexandra Wong

CALA Conference Travel Grant Subcommittee

 • Chair: Ping Fu
 • Hong Li
 • Ya Wang

CALA Publications Subcommittees

International Journal of Librarianship (IJOL) (three-year appointment)

 • Co-Chair: Xiaoai Ren (IJOL Co-Editor-in-Chief)
 • Co-Chair: Yongming Wang (IJOL Co-Editor-in-Chief)

Newsletter Subcommittee (three-year appointment)

 • Co-Chair: Xiping Liu (Co-Editor)
 • Co-Chair: Esther De Leon (Co-Editor)
 • Shuyi Liu
 • Toan Lam-Sullivan

CALASYS Subcommittee

 • Co-Chair: Sai Deng
 • Co-Chair: Suzhen Chen
 • Weiling Liu
 • Xiaoli Ma

Social Media Subcommittee

 • Co-Chair: Alysa Cua
 • Co-Chair: Sai Deng
 • Jen Woo
 • Li Yang
 • Tianji Jiang

CALA Task Force

CALA/YALSA Taskforce

 • Co-Chair: Crystal Chen
 • Co-Chair: Melody Leung
 • Jennifer Woo
 • Christy Lau

CALA 50th anniversary taskforce

 • Co-Chair: Ray Pun
 • Co-Chair: Vincci Kwong
 • Sai Deng
 • Michael Bailou Huang
 • Susen Shi

CALA Representative for JCLC Steering Committee

 • Co-Chair: Wenli Gao
 • Co-Chair: Fu Zhuo

JCLC Call to Action Subcommittee CALA Representative

 • Co-Chair: Edward Junhao Lim
 • Co-Chair: Hong Li

ALA ODLOS Representative

 • Chair: Ray Pun