Skip to main content

Committees

Assessment and Evaluation Committee

 • Chair: Xiaoyin Zhang
 • Jia Mi
 • Hui-Fen Chang

CALA Annual Best Book AwardSubcommittee

 • Co-Chair: Jie Huang (Co-chair)
 • Co-Chair: Xiaocan Wang (Co-chair)
 • Jen Woo
 • Li Sun
 • Tiewei (Lucy) Liu

Best Research Awards

Jing Liao Award for the Best Research; Sheila Suen Lai Research Grant Award

 • Co-Chair: Li Sun
 • Co-Chair: Feng-Ru Sheu
 • Zao Liu
 • Hui-Fen Chang
 • Wei Peng

Best Service Awards Subcommittee

CALA Distinguished Service Award; Outstanding Library Leadership Award in Memory of Dr. Margaret Chang Fung

 • Co-Chair: Leping He
 • Co-Chair: Wei Peng
 • Crystal Chen
 • Qinghua Xu
 • Yan He

CALA Conference Travel Grant

Conference Travel Grant; Chapter President Conference Travel Grant; IFLA Grant

 • Co-Chair: Yan He
 • Co-Chair: Ya Wang
 • Feng-Ru Sheu

Scholarship Subcommittees

 • Chair: Jen Woo
 • Melody Leung
 • Jianying Shou

Conference Program Committee

 • Co-Chair: Hong Yao
 • Co-Chair: Vincci Kwong
 • Co-Chair: Toan Lam-Sullivan
 • Yuan Li
 • Jeannie Chen
 • Liping Song
 • Mingyan Li

Local Arrangement Committee

 • Co-Chair: Liping Song
 • Co-Chair: Mingyan Li
 • Qi Chen
 • Yijun Gao
 • Fu Zhuo

Constitution and Bylaws Committee

 • Chair: Liya Deng
 • Zao Liu
 • Ya Wang

Handbook SubCommittee

 • Chair: Liya Deng
 • Zao Liu
 • Ya Wang

Election Committee

 • Chair: Lian Ruan
 • Meng Qu
 • Jingshan Xiao
 • Jingjing Wu
 • Min Tong
 • Xiaoyu Duan
 • Hong Li
 • Shuyi Liu
 • Runxiao Zhu

International Relations Committee

 • Co-Chair: Michael Huang
 • Co-Chair: Jiaxun Wu
 • Wen Nie Ng
 • Xiaocan Wang
 • Qinghua Xu
 • Qi Chen
 • Liya Deng

Membership Committee

 • Co-Chair: Wenli Gao
 • Co-Chair: Ya Wang
 • Jingjing Wu
 • Suzhen Chen
 • Lian Ruan

Mentorship Program Committee

 • Chair: Qi Chen
 • Vincci Kwong
 • Meng Qu

New Strategic Plan Preparing Committee

 • Co-Chair: Lian Ruan
 • Co-Chair: Wenli Gao
 • Hong Yao
 • Qi Chen
 • Ping Fu
 • Jianye He
 • Leping He
 • Michael Huang
 • Katherina Lee
 • Yuan Li
 • Grace Liu
 • Weiling Liu
 • Lucy Wang
 • Wen Nie
 • Ray Pun
 • Min Tong

Nomination Committee

 • Chair: CALA President 18/19: Ying Zhang
 • NCA: Ray Pun
 • SCA: Jie Tian
 • GMA: Yunshan Ye
 • MW: Mingyan Li
 • NE: Hong Yao
 • SE: Peng Mu
 • SW: Xiping Liu
 • Canada: Grace Liu

Public Relations/Fundraising Committee

 • Co-Chair: Katherina Lee
 • Co-Chair: Weiling Liu
 • Ray Pun
 • Sai Deng
 • Crystal Chen

Publications Committee

 • Co-Chair: Guoying Liu (Editor-in-chief)
 • Co-Chair: Lei Jin
 • Mingyan Li
 • Sai Deng
 • Meng Qu

Web Committee

 • Co-Chair: Minhao Jiang
 • Co-Chair: Jingshan Xiao
 • Weiling Liu
 • Jingjing Wu
 • Suzhen Chen
 • Meng Qu

Task Forces

Patty Wong Election Coordination Task Force

 • Chair: ShuHua Liu
 • Shuqin Jiao
 • Jingshan Xiao

Representatives

Rep to Joint Council of Librarians of Color (JCLC)

 • Fu Zhuo (2019-2022)
 • Wenli Gao (2019-2022)

Rep to ALA Office for Diversity, Literacy and Outreach Services (ODLOS)

 • Hong Yao (2019-2020)
 • Lian Ruan (2016-2020)

Rep to International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)

 • Lian Ruan (2018-2020)
 • Shali Zhang (2018-2021)

Rep to Library Society of China (LSC)

 • Lian Ruan (2018-2020)
 • Michael Huang (2016 -2020)

Rep to ALA Advocacy Coordinating

 • Yiping Wang (2016-2020)

Rep to Beijing Academic Library & Information System (BALIS)

 • Qi Chen (2018-2020)

Rep to Organizing Committee of the China-U.S. Library Conference

 • Ying Zhang (2018-2020)