CALA Conference Grants Recipients

CALA Conference Travel Grant

Year Recipients
2018-2019 

(Announcement)

 • Andrew Lee
 • Crystal Chen
 • Huifen Chang
 • Jia He
 • Katherina Lee
 • Kuei Chiu
 • Yan Liu
2017-2018

(Announcement)

 • Yongyi Song
 • Sharon Yang
 • Yuan Li
 • Qi Chen
 • Lili Li
2016-2017 Call for Applications

(Announcement)

 • Hong Cheng       (University of California, Los Angeles)
 • Liya Deng           (Eastern Washington University)
 • Le Yang              (Incoming President)
 • Guoqing Li          (Ohio State University)
 • Jing Liu               (University of British Columbia)
 • Ping Fu                (Central Washington University)
 • Haiying Qian       (Lincoln University)

The 3 applicants who will each receive $300 are:

 • Jennifer Zhao       (McGill University)   
 • Tiewei Liu           (California State University, Fresno)
 • Jingjing Wu          (Texas Tech University)
2015-2016 Call for applications
 • Michael Huang
 • Xudong Jin
 • Hong Miao
 • Jane Wu

Chapter President Conference Travel Grant

Year Recipients
2018-2019

(Announcement)

 • Hong Yao
 • Lei Jin
 • Mingyan Li
 • Peng Mu
 • Ray Pun
2017-2018

(Announcement)

 • Yan He
 • Jie Tian
 • Wenli Gao
 • Mingyan Li
 • Yan He
2016-2017

(Announcement)

 • Sai Deng               (Southeast Chapter)
 • Raymond Wang    (Great Mid-Atlantic Chapter)
 • Vincci Kwong       (Midwest Chapter)
 • Wan Hauling         (Northern California Chapter)
2015-2016
 • Yiping Wang, Northern California Chapter
 • Hong Wu, Greater Mid-Atlantic Chapter
 • Fu Zhuo, Midwest Chapter

 

IFLA Registration Grant

Year Recipients
2018-2019

(Announcement)

 • Grace Liu
 • Michael Huang
 • Min Liu
 • Ning Zou
 • Ping Fu
 • Ray Pun
 • Raymond Wang
 • Ruan Lian
 • Tzu-Heng Chiu
 • Ying Zhang
2017-2018

(Announcement)

 • Guoying Liu
 • Michael B. Huang
 • Raymond Pun
 • Lian Ruan
 • Ying Zhang
2016-2017

(Announcement)

 • Michael Huang       (Stony Brook University)
 • Ruan Lian               (Illinois Fire Service Institute)
 • Grace Liu                (University of Windsor)
 • Raymond Pun         (California State University, Fresno)
 • Le Yang                  (Incoming President)
 • Sharon Yang           (Rider University)
2015-2016 Call for applications (new) 
 • Qi Chen
 • Liyn Deng
 • Xiaojie Duan
 • Guoying Liu
 • Wencheng Su
 • Xueye Zheng