2002-2003 Committees

 • Annual Conference Local Arrangement Committee
  • Sheng Dien Chiu (Co-Chair)
  • Holly Yu (Co-chair)
 • Annual Conference Program Planning Committee
  • Amy Tsiang (Chair)
  • Nancy Hershoff
  • Linna Yu
 • Awards Committee
  • Mengxiong Liu (Co-Chair)
  • Xiwen Zhang (Co-Chair)
 • Constitution and Bylaws Committee
  • Susana Liu (Co-Chair)
  • Carl Chen (Co-Chair)
 • Finance Committee
  • Peter Wang (Chair)
  • Dora Ho (treasurer and ex-officio)
 • International Relations Committee
  • Harriet Ying (Co-Chair)
  • Cathy Yang (Co-Chair)
 • Membership Committee
  • Lisa Zhao (Chair)
  • Chapter Membership Chairs
 • Nominating Committee
  • Liana Zhou (Chair)
 • Public Relations/Fund Raising Committee
  • Diana Wu (Co-Chair)
  • Esther Lee (Co-Chair)
 • Publications Committee
  • Zhijia Shen (Chair)
  • Haipeng Li
  • Jinfu Lu
  • Wenhua Ren
  • Karen Wei
  • Agnes Wen
  • Haihui Zhang
  • Wilfred Fong (ex-officio)
  • Mengxiong Liu (ex-officio)
  • Shixing Wen (ex-officio)
 • Scholarship Committee
  • Yu-Lan Chou (Co-Chair)
  • Wen-Ling Liu (Co-Chair)
  • Annie Lin
  • Yan Ma
  • Shixing Wen