2000-2001 Committees

  • Annual Conference Local Arrangement Committee
    • Doris W. Tseng (Co-chair)
    • Arden Margaret Wong (Co-chair)
    • Hsiu-Wei Sivilia Kang
    • Ai-lin Yang
    • Yannia Yung-chih Yang
  • Annual Conference Program Planning Committee
    • Liana Zhou (Chair)
    • Priscilla Yu
    • Linda Tse
    • Welfred Fong
  • Awards Committee
    • Karen T. Wei (Chair)
    • Lena Lee Yang
    • Amy Ching-Fen Tsiang
    • Ingrid P.Y. Hsieh-Yee
  • Constitution and Bylaws Committee
    • Tsai-Hong Miller (Chair) tmil@loc.gov
    • Shirley Loo
    • Eugenia Tang
    • Pei-ling Wu
    • Angela Yang
  • Finance Committee
    • Susan Tsui (Chair) tsui@udayton.edu
    • Carl Chan
    • Jiun-huei Kuo
    • Ja-Lih Lee
    • Jian Liu (Treasurer/ex-officio)
  • International Relations Committee
    • Judy Lu (Chair)
    • James Ho
    • Clement Chu-sing Lau
    • Guoqing Li
  • Membership Committee
  • Nominating Committee
    • Ling Hwey Jeng (Chair)
    • Chapter Presidents
  • Public Relations/Fund Raising Committee
    • Diana Wu (Chair)
    • Junlin Pan
    • Tim Zou
  • Publications Committee
    • Vickie Fu Doll (Chair)
    • Fung-Yin kuo Simpson
    • Sarah Elman
    • Amy Ching-Fen Tsiang
    • Nora Yeh
    • Mengxiong Liu (ex-officio)
    • Wen-Hua Ren (ex-officio)
    • Sha Li Zhang (ex-officio)
  • Scholarship Committee
    • Nancy Lee (Chair)
    • Marian Tsu-Tsun Chou
    • Julie Su