CALA Annual Jing Liao Award Thank You Letter

CALA Annual Jing Liao Award

Thank You Letter

On behalf of the Chinese American Librarians Association (CALA), we are writing with sincere gratitude to acknowledge the receipt of your donation to the CALA Annual Jing Liao Award for The Best Research in All Media. We appreciate your generous and kind support.

Establishing this award is very important to encourage scholarship and research among CALA members. We appreciate very much your donation that made this fund possible.

CALA is an IRS 501 (c) (3) Non-profit organization.  The EIN (employer identification number) assigned to CALA by the Internal Revenue Service is 23-7417422. Your kind donation is tax deductible.  You will receive a receipt from the CALA Treasurer for tax return purposes.

Thank you again for your generous donation in supporting this research award fund. 

Very sincerely yours,

Chinese American Librarians Association

The Task Force for CALA Annual Jing Liao Award

 • Shuyong Jiang (Chair)
 • Wen-ling Liu
 • Karen Wei

 

List of names who have donated to the Fund:

Jing Liao's family members:

 • Zong-qi Cai,
 • Liao Zhuren,
 • Liao Xianghua,
 • Yang Xiuzhen
 • Hom, Gary
 • Lynn L Hom
 • Liao, Hsiang-yun
 • Liao, Rebecca
 • Liu, Dorcas
 • Wu, Xionghua
 • Ling L. Gao-Wu
Other donors:
 

Alpha Chapter

Ford, Barbara

Packard, Jerome

Song, Xiaodong

Ye, Siping

Bao, Yanqing

Jianmin Jin

Jiang, Shuyong

Poulosky, Paul R.

Laura J. Poulosky

Soo, Hermia G.

Yen, Ruth

Benmamoun, Elabbas, Liang Wang

Gao, Xing

Xiuyan He

Qi, Xiaoping

Mingming Peng

Su, Feiteng

Deqi Kong

Yu, George and Priscilla

Block, Jane

Paul Kruty

Hueting, Gail P.

Qiu, Caian

Tang, Weijia

Sun, Xiaojing

Yu, Jie

Xiaoxia Wang

Cao, Shuwen

Li Zhang

Kaufman, Paula

Quinn, Chris

Tsai, Kevin

Xia, Wei

Edgren, J. S.

Chang, Chen-Chuan

Wen-Lin Wu

Lei, Shanbhag

Ruan, Lian

Zhong-Jin Ruan

Wang, Steve

Yimin Fang

Xu, G. Gary

Eva C. Liu

Chen, Jian

Li, Kathy

Schnuer, Richard

Wang, Yu

Kang Xiang

Zhang, Haihui

Chen, Pingjian

Shicai Wang

Liang, Lixia,

Liu Xiaoyan

Schutz, Ginger

Wei, Karen

Zhang, Tong

Ximing Cai

Chen, Xiaoling

Liang, Xin-zhong

Shengfang Chen

Sha, Lui

Shircey Sha

Wei, Tam

Zhang, Xuehua

Chen, Xiulan

Shihu Ge

Liu, Bo

Zhipei Liang

Shih, Chuan-Kang

Liping Wang

Wright, Joyce

Zheng, Jiayi

Chen, Yahsin

Liu, Kuo-ping

Shaw, Crystal C.

Michael J. P. Shaw

Wu, Martin

Yi-Lin Wu

 

Cheng, Chifan

Lu, Mei

Jimmy Hsia

Simpson, Fung-yin Kuo

Wu, Yiyi

Chen Jiefang

 

Cheng, Penny

Luo, Manling

Smith, Linda

Yao, Chunlan

Lee Hanjie

 

Cheng, Jianjun

Shao Dan

Namachchivaya, Beth Sandore

Song, Renmin

Guo, Junge

Yao, Ruiliang

Guirong Wang

 

Chuang, Shun-Lien

Shu-Jung Chuang

Oono, Yoshitsugu Yuriko Oono

 

Yau, Vincent

Mimi Yau