History of CALA Presidents

 

CALA 

CLA

1973-1977 Tze-Chung Li

1974-1975 Irene Yeh

1977-1978 Robert Pin-chuan Chen

1976 T.C. Wong

1978-1979 Hwa-wei Lee

1977 George Cheng

1979-1980 John Yung-hsiang La

1978   Mark Tam

1980-1981 Lee-hsia Ting/td>

1979 Raymond Tang

1981-1982 David Ta-ching Liu

1980 George W. Huang

 

1981 Lillian L. Chan

 

1982 Susana Juh-mei Liu

After CALA and CLA merged on January 1, 1983

 

1982-1983 Bessie K. Hahn

2000-2001 Yu-Lan Chou

1983-1984 Norma Yueh

2001-2002 Liana Zhou

1984-1985 Sally C. Tseng

2002-2003 Angela Yang(different)

1985-1986 William Wan

2003-2004 Amy Tsiang (different)

1986-1987 Marjorie H. Li

2004-2005 Shixing Wen

1987-1988 Irene Yeh

2005-2006 Diana Wu

1988-1989 Chang-chien Lee

2006-2007 Haipeng Li

1989-1990 Peter R. Young

2007-2008 Dora Ho

1990-1991 Amy D. Seetoo

2008-2009 Sha Li Zhang

1991-1992 Roy Chang

2009-2010 Xudong Jin

1992-1993 Carl Chan

2010-2011 Zhijia Shen

1993-1994 Betty Tsai

2011-2012 Min Chou

1994-1995 Linda Tse

2012-2013 Esther Lee

1995-1996 Wilfred Fong

2013-2014 Lisa Zhao

1996-1997 Menxiong Liu

2014-2015 Carol Gee

1997-1998 Harriet Ying

2015-2016 Lian Ruan

1998-1999 Linna Yu(different)

 

1999-2000 Ling Hwey Jeng