4 - The team members, front row - Sha Li Zhang, Robert Fernekes, Wenwen Zhang, back row - Win Shih, Mengxiong, and Lisa Zhao.