_Chinese Librarians Academic Resource System Taskforce

 • 2014-2015
 • Sharon Hu (Co-Chair) chu@csu.edu
 • Mingyan Li (Co-Chair) lilylmy@gmail.com
 • Weiling Liu
 • Shanshan Ming
 • Li Sun
 • Mei Wang
 • Le Yang (till 4/10/2015)
 • Xiuying Zou

 

 • 2013-2014 (Chinese-American Librarians Repository Taskforce)
 • Sharon Hu (chair) chengrenhu@hotmail.com
 • Mingyan Li
 • Li Sun
 • Mei Wang
 • Le Yang
 • Xiuying Zou