Recipients of CALA Outstanding Library Leadership Award

 

2015 - Dr. Joyce Chao-chen Chen, National Taiwan Normal University
2014 - Professor Cheng-Ku Wang
2013 - Dr. Tze-Chung Li